Общо събрание

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

Общо събрание от 27.06.2017

 

Име, презиме, фамилия/ Наименование Организация (ако е приложимо) Сектор Позиция и сфера на опит/експертиза
1.Иван Желязков КостадиновФизическо лицеСтопанскиСобственик на месокомбинат „Бурднис 93” /месопреработване и изисквания на европейските пазари
2.Марияна Тодорова АпостоловаФизическо лицеСтопанскиСобственик и управител на фирма за търговия, внос и износ на земеделска продукция/ търговия със земеделска продукция
3.Иван Димчев БакаловФизическо лицеСтопанскиСобственик на ферма за овце/ животновъдство
4.Георги Тодоров ЛозевФизическо лицеСтопанскипритежава големи лозови масиви (над 500 дка) и произвежда вино за продажба и печели няколко поредни години награда за най-­добро вино, член на Ротъри клуб Свиленград, член на читалищното настоятелство на НЧ „Просвета”/ винарство, лозарство, туризъм, култура
5.Веселина Атанасова ЩереваФизическо лицеСтопанскиСобственик на фирма за текстил и облека „Силктекс” ООД
6.Красимира Николова МаноловаФизическо лицеГраждански

 

Собственик на ЕТ Красимира Манолова 2010 – занимаващ се с трудова медицина
7.Николай Георгиев КоноповФизическо лицеГраждански

 

Земеделски производител – животновъд
8.Петър Иванов ВангеловФизическо лицеГраждански

 

Председател на Ловно-рибарско дружество Свиленград; собственик на ферма за животни/ животновъдство, ловен туризъм
9.Христина Георгиева Коларова – ИвановаГражданско сдружение „Заедно за Свиленград”гражданскиПредставител на гражданско сдружение „Заедно за Свиленград” социална сфера, качество на живот
10.Васил Живков ВасилевНародно Читалище „Просвета”гражданскиПредседател на НЧ „Просвета”
11.Ася Стоянова РайковаФизическо лицегражданскиПредседател на Сдружение – Хандбален клуб «Свиленград-ПУ»Паисий Хилендарски
12.Любомир Николаев АпостоловСпортен клуб „Изида-Свиленград”гражданскиПредставител на неформална младежка организация
13.Димитринка Янчева ТопаловаСдружение Лайънс клуб „Свилена Свиленград”гражданскиАдвокат
14.Севдалина Стоянова ПейковаПриродолюбителгражданскиУчител – биология и здравно образование
15.Надя Георгиева ПееваОбщинска администрация СвиленградПубличенСекретар на община Свиленград

ПРОТОКОЛИ ОС – ОБЩО СЪБРАНИЕ