Изтекли покани и процедури

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани всички желаещи да представят проектни предложения по мярка „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Пакет документи за кандидатстване:

Условия и документи за изпълнение на проектите

Документи за попълване

Документи за информация

7.11.Условия за кандидатстване

7.11_Обява