Протоколи УС – Управителен Съвет

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2010
Протоколи от Управителен Съвет – 02.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 06.04.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 15.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 21.05.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 29.03.2010

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2011
Протокол от Управителен Съвет – 20.10.2011

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2016
Протоколи от Управителен Съвет – 28.06.2016

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2017

Протоколи от Управителен съвет – 13.06.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2018 

Протоколи от Управителен съвет – 01.06.2018_

Протоколи от Управителен съвет – 24.01.2018

Протоколи от Управителен съвет  – 24.04.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.05.2018

Протоколи от Управителен съвет – 06.08.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.09.2018

Протоколи от Управителен съвет – 26.11.2018

Протоколи от Управителен съвет – 31.12.2018

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2019

ЯНУАРИ 2019

Протоколи от Управителен съвет – 08.01.2019

Протокол на УС – 28.01.2019

Протокол на УС – 31.01.2019

ФЕВРУАРИ 2019

Протокол на УС – 25.02.2019

МАРТ 2019

Протокол на УС – 15.03.2019

Протокол на УС – 20.03.2019

АПРИЛ 2019

Протокол на УС – 17.04.2019

МАЙ 2019

Протокол на УС -03.05.2019

Протокол на УС -27.05.2019

Протокол на УС – 29.05.2019

ЮНИ 2019

Протокол на УС -11.06.2019

ЮЛИ 2019

Протокол на УС -02.07.2019

Протокол на УС -01.07.2019

Протокол на УС-05.07.2019

Протокол на УС-16.07.2019

Протокол на УС-26.07.2019