Контакти

Може да се свържете с нас на посочения имейл адрес:

migsvgrareal@abv.bg, 

migsvilengrad@mail.bg

гр. Свиленград 6500, ул. Септемврийци“ №6

Или на телефони:

0884 574269 – Милена Янева Стефанова – Георгиева – Изпълнителен директор

0888 562142 – Елена Таушанова – Експерт СВОМР

0887 610006 – Мима Шомова – Експерт СВОМР

0887 610007 – Анна Терцева – Технически сътрудник

0885 570008 – Калина Стефанова – Счетоводител