Общо събрание

Списък КВО на МИГ Свиленград Ареал

Списък с членовете на ОС към 30.06.2019 г.

Актуален списък на ОС към 01.08.2019

Актуален списък на ОС към 16.10.2019

Списък на ОС на МИГ Свиленград Ареал – към14.06.2021

Актуален списък на ОС към 19.04.2023

Актуален списък на Общото събрание на МИГ Свиленград Ареал

Протокол от 21.02.2017

Протокол от 27.06.2017

Протокол от 04.12.2017

Протоколи на ОС от 2018 г.

Протокол от 14.05.2018

Протокол от  18.06.2018

Протокол от 08.02.2018

Протокол от 03.12.2018

Протоколи на ОС от 2019 г.

МАРТ 2019

Протокол от 05.03.2019

МАЙ 2019

Протокол от 29.05.2019

ОКТОМВРИ 2019

Протокол от 16.10.2019

МАРТ 2020

Протокол от 24.03.2020

СЕПТЕМВРИ 2020

Протокол от 25.09.2020

НОЕМВРИ 2020

Протокол от 25.11.2020

МАЙ 2021

Протокол от 31.05.2021

ФЕВРУАРИ 2022

Протокол на ОС – 15.02.2022

ЮНИ 2022

Протокол на ОС – 20.06.2022

МАРТ 2023

Протокол на ОС – 09.03.2023

СЕПТЕМВРИ 2023

Протокол на ОС от 01.09.2023

ОКТОМВРИ 2023

Протокол от 10.10.2023