Протоколи Управителен съвет на МИГ Свиленград – Тополовград

 2010 г.

Протокол 1 на УС от 29.03.2010

Протокол 2 на УС от 06.04.2010

Протокол 3 на УС от 21.05.2010

Протоколо 4 на УС от 02.06.2010

Протокол 5 на УС от 15.06.2010

2011 г. 

Протокол 5 на УС от 20.10.2011

2016 г.

Протокол 7 на УС от 28.06.2016

2017 г.

Протокол 9 на УС от 13.06.2017

2018 г.

Протокол 10 на УС от 24.01.2018

Протокол 11 на УС от 24.04.2018

Протокол 12 на УС от 14.05.2018

Протокол 14 на УС от 06.08.2018

Протокол 15 на УС от 14.09.2018

Протокол 16 на УС от 26.11.2018

Протокол 17 на УС от 31.12.2018

2019 г.

Протокол 26 на УС от 27.05.2019

Протокол 28 на УС от 11.06.2019

Протокол 29 на УС от 01.07.2019

Протокол 30 на УС от 02.07.2019

Протокол 32 на УС от 16.07.2019

Протокол 33 на УС от 26.07.2019

Протокол 34 на УС от 20.08.2019

Протокол 35 на УС от 21.08.2019

Протокол 36 на УС от 26.08.2019

Протокол 37 на УС от 26.09.2019

Протокол 38 на УС от 08.10.2019

Протокол 39 на УС от 16.10.19

Протокол 40 на УС от 31.10.19

Протокол 41 на УС от 21.11.19

Протокол 42 на УС от 05.12.19

Протокол 43 на УС от 06.12.19

2020 г.

 

Протокл 46 на УС от 23.01.2020

Протокол 44 на УС от 13.01.2020

Протокол 45 на УС от 20.01.2020

Протокол 47 на УС от 29.01.2020

Протокол 53 на УС от 09.06.2020

Протокол 54 на УС от 02.07.2020

Протокол 55 на УС от 15.07.2020

Протокол 56 на УС от 23.07.2020

Протокол 57 на УС от 13.08.2020

Протокол 58 на УС от 14.08.2020

Протокол 59 на УС от 31.08.2020

Протокол 60 на УС от 31.10.2020

Протокол 61 на УС от 17.12.2020

2021 г.

Протокол 62 на УС от 18.01.2021

Протокол 64 на УС от 17.06.2021

Протокол 71 на УС от 14.12.2021

2022 г.

Протокол 72 на УС от 09.03.2022

Протокол 74 на УС от 10.06.2022

Протокол 75 на УС от 14.092022

Протокол 76 на УС от 31.10.2022

Протокол 77 на УС от 29.11.2022

Протокол 78 на УС от 09.12.2022

2023 г.

Протокол 80 на УС от 12.01.2023

Протокол 81 на УС от 20.01.2023

Протокол 82 на УС от 23.02.2023

Протокол 83 на УС от 16.03.2023

Протокол 84 на УС от 31.03.2023

Протокол 85 на УС от 07.04.2023

Протокол 86 на УС от 09.05.2023

Протокол 88 на УС от 16.08.2023

Протокол 89 на УС от 01.09.2023

Протокол 90 на УС от 07.11.2023

Протокол 91 на УС от 05.12.2023

2024 г.

Протокол 92 на УС от 22.01.2024

Протокол 93 на УС от 06.03.2024-г

Протокол 94 на УС от 22.03.2024 г.

Протокол 95 на УС от 03.04.2024 г.

Протокол 96 на УС от 10.04.2024 г.