НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

Подписан е шести договор по общинските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал между община Свиленград, Държавен фонд “Земеделие” и МИГ Свиленград Ареал по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Проектът „Обичаи, традиции и култура – преплетени в историята“  предвижда интервенции върху три обекта от територията на община Свиленград, които са част от културната инфраструктура. Част от дейностите му са насочени към създаване на центрове за изкуство в читалищата на селата Щит, Сладун и Младиново. Проектът планира интервенции, насочени към подобряване и

ДВА НОВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРА ПО ПОДМЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, BG06RDNP001-19.137

Бяха сключени два нови договора към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Единия договор е с  “ЕКО НЪТС” ООД и е с наименование  “Презасаждане  на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализирана земеделска техника”  и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи. Предвижда се презасаждане на трайно насаждение от лавандула  и закупуване на Метеостанция, Челен товарач, Щипка за товарене на лавандула и ремарке. Изпълнението на договора е до 24 месеца. Стойността на проекта е 97 607,08 лв., като безвъзмездната финансова помощ 

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ  ПРАЗНИК В СЕЛО СТУДЕНА

Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ се проведе на 21.05.2022г. на площада в село Студена. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Празникът  започна с откриване на изложение на местни кулинарни продукти. Най-атрактивната част от събитието бе готвенето на кулинарния историк Ангел Ангелов. Той приготви в юнашкия си тиган, свински кебап и раздаде на присъстващите над 200 порции от него. В празника се включиха и местни танцови формации. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижи оркестър „Колорит“ от град Хасково. На присъстващите бяха раздадени много награди. Празникът  е

Производители от територията на МИГ Свиленград Ареал участваха в международно изложение в Бургас

От 10 до 12 май 2022г. в Бургас се проведе Международно изложение 30 години ЛИДЕР в ЕС. На събитието участваха представители от България, Франция и Румъния. В изложението участваха над 100 представители на местни инициативни групи. Производители на биохрани, напитки и сувенири представиха своята продукция. На щандовете бяха представени мед и пчелни продукти, месни деликатеси, ръчно изработени сувенири, дървени съдове за сервиране, сладкиши, рибни ястия, вина от местни производители, козметични продукти с луга и други. В изложението участваха и производители от територията на МИГ Свиленград Ареал. На специален щанд беше представена продукцията на  Винарска къща „Лозев“, Винарна „Сарандиев“ и Винарска изба „Димитровче“, както и  уникалните