НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачалоНачало
НачалоНачалоНачало

Последни новини

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ ПРАЗНИК В СЕЛО МОМКОВО

Селският събор е един от най-големите и чакани празници. Провежда се на значима дата,  свързана с историята и миналото на населеното място. Всяка година в свиленградското село  Момково се чества празника  Възнесение Господне, наричан още Спасовден. Това е личен празник за село Момково, тъй като църквата в селото носи името „Свето Възнесение“. Тази година, на 25 май-Спасовден, на селския мегдан се проведе поредното шумно, пъстро, вкусно и многолюдно събитие, но този път организирано от  Местна инициативна група  Свиленград Ареал. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Хубавото пролетно време позволи на много

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.668-0002-S1-МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ , ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

На 12.05.2023 г. бе сключен договор между Община Свиленград, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект ”Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево”. Стойността на проекта е 129 866,32 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът  включва рехабилитация на част от ул. „Люлин“ в с. Капитан Андреево и реконструкция на част от ул. „Пети Октомври“ в   Свиленград. Основните предвидени строително монтажни работи са: доставка и полагане на пластове трошен камък и асфалтобетон, бордюри, пътни знаци, шахти, както и нанасяне на пътна маркировка. Договорът с Община Свиленград е по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

„ПРАЗНИК В СЕЛО МОМКОВО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ЯСТИЯ И ПРОДУКТИ“

На 25 май  (четвъртък) 2023г.-Спасовден, от 18:00ч. на площада в село Момково ще се проведе празник на МИГ Свиленград Ареал за популяризиране на местни ястия и продукти. Подготвили сме ви вкусни кулинарни изкушения, богата фолклорна програма и викторина с много награди. Заповядайте, за да опитате традиционния за селото курбан и момковската сусамена сладка пита. Очакваме ви! Екипът на МИГ Свиленград Ареал  

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“.

Уведомяваме ви, че планираното на 27.02.2023г.  от 17:30 заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал, се отменя. В тази връзка на основание чл.26, ал.1 и чл.16 т. 5 от Устава на сдружение МИГ Свиленград „Ареал” на 09.03.2023 от 17:00 часа в ресторант Марица ще се проведе  заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, насрочено за 09.03.2023 от 17:00 часа Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2022г. и годишен финансов отчет за 2022 г. Приемане на годишна програма за 2023г. Приемане на бюджет за 2023г. Освобождаване от членство в МИГ на

Кандидатстване

Изпълнени/реализирани проекти към СВОМР

Община Свиленград

Svilengrad COA
Svilengrad