Последни новини

ПРОЕКТ НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ Е СРЕД 19-те ПЕЧЕЛИВШИ НА CIVIC EUROPE

Проект на МИГ Свиленград Ареал е сред 19-те печеливши идеи на Civic Europe Повече информация за проекта може да откриете на страницата на МИГ Свиленград Ареал, сектор „МИГ Свиленград Ареал“, „Проекти“

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ СВОЯ ПЪРВИ ПРАЗНИК

Екипът на Местна инициативна група „Свиленград Ареал“, благодари на всички, които присъстваха и участваха в  първото издание на „Празника на МИГ“. Празникът на МИГ Свиленград Ареал  се проведе на 03.10.2020г. на главната улица в град Свиленград.  Инициативата бе част от програмата за празника на града и бе организирана от  Местна инициативна група – Свиленград Ареал . Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си.   Празникът  започна с откриване на изложение на местни продукти, типични за района ястия и напитки. В изложението се включиха самодейците от читалищата на селата Сладун,

ПОКАНА

Подарете си уникално преживяване и се върнете назад във времето. Ще имате възможност сами да  изработите предмети от глина , да се научите как се плетат кошници и панери или да творите плетива на 1 кука.   Заповядайте на 3 октомври (събота) от 10:00 и се включете в ателиетата по кошничарство, грънчарство и плетачество, които са част от дейностите на Празника на МИГ.   Празникът на МИГ Свиленград Ареал ще се проведе на главната улица пред общинския пазар и включва: 9:00ч. с  Изложение на местни производители 10:00ч.-13:00ч. Кулинарно шоу с участието на Иван Звездев, томбола с награди и викторина,  концерт на танцови и певчески състави,

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.058-S1, ПОДМЯРКА 4.2

Приключи оценкатата на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1 на МИГ Свиленград ареал, Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. в изпълнение на Стратегия за ВОМР на местна инициативна група Свиленград Ареал. В установения срок в ИСУН постъпиха 2 бр. проектни предложения по процедурата. Предложени за финансиране от Комисията за подбор на проектни предложения са и двете проектни предложения. С Решение №60/30.09.2020 г. Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри Оценителния доклад на КППП.  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/на одобрените проектни предложения е 122 143,50 лв. Предстои одобрение на Оценителния доклад от страна