БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПНОИР

Бенефициент: Средно училище „Д-р Петър Берон“

Линк: https://suberon.org/

Проект: „Знам и мога“

Мярка  9 ii „Мярка „МИГ Свиленград Ареал – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ 

 


 

Бенефициент: Първо основно училище „Иван Вазов“

Линк: https://ouivanvazov.info/

Проект: „Равен шанс за всички“

Мярка  9 ii „Мярка „МИГ Свиленград Ареал – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ 

 


 

Бенефициент: Общинa Свиленград

Линк: https://www.svilengrad.bg/bg/

Проект: „Заедно учим и творим“

Мярка  9 ii „Мярка „МИГ Свиленград Ареал – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“