Информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОПОС 2014-2020.