На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал.

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал.
Уведомяваме Ви, че на 21.02.2017 от 16:00 часа в малката зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал.

Дневен ред

за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”,насрочено за 21.02.2017 от 16:00 часа в малката зала на Общинска администрация Свиленград

1. Приемане на решение за прекратяване на членство на членове на сдружението и прием на нови .
2. Приемане на решение за освобождаване на членове от Управителния съвет на сдружението и избор на нови.
3. Приемане на решение за освобождаване на членове от Контролния съвет на сдружението и заличаването му .
4. Приемане на стратегия за местно развитие за периода 2014-2020г.