Уведомяваме Ви, че на 27.06.2017 в малката зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група Свиленград Ареал.
Уведомяваме Ви, че на 27.06.2017 от 15:30 часа в малката зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ Свиленград ареал