Документи за участие в конкурс за избор на външни оценители на проекти