МИГ Свиленград Ареал участва в международна конференция „Бъдещето на подхода ЛИДЕР 2020+“

От 4-ти до 7-и юни 2018 г. в курортен комплекс „Албена“  се проведе  Международна конференция на тема „Бъдещето на подхода ЛИДЕР 2020+“, на която се представиха бъдещите насоки за развитие на селските райони.

Във форума участваха представители на Европейската комисия, на Министерство на земеделието, храните и горите, на Европейска селска мрежа и Европейски селски парламент, на  МИГ и институции от България и други държави и представители  на МИГ-Свиленград-Ареал.

Конференцията  засегна теми, касаещи визията на Европейската комисия за подхода ВОМР през следващия програмен период. Чрез събитието се  насърчи създаване на партньорства и съвместни проекти за сътрудничество между МИГ от различни страни.

20180604_160357

20180605_124024