Местна инициативна група Свиленград-Ареал проведе две информационни събития

МИГ Свиленград Ареал проведе информационни срещи за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОП НОИР и ОП РЧР 2014-2020.
Първата от предвидените срещи се състоя на 7 декември 2018 г. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ по ОП НОИР с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 704 098,80 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. На срещата присъстваха представители на детски градини, училища и Общинска администрация Свиленград.
Втората среща се проведе на 11 декември 2018 г. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Достъп до заетост“ по ОП РЧР с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 645 414 лева. На срещата присъстваха представители на читалища, НПО и Общинска администрация Свиленград.

До края на месец декември МИГ Свиленград Ареал ще проведе още две информационни събития.

07.12.2018 г.
11 декември 2018 г.