МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение на  МИГ Sud Est Barese в Италия

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество.

В периода 06 –10 ноември 2019 г. група от 6 представители на екипа на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ Sud Est Barese от регион Пулия в Южна Италия по подмярка 19.3.

В офиса на МИГ Sud Est Barese, в град Мола ди Бари  се осъществи работна среща между потенциалните партньори. На срещата бяха обсъдени възможностите на двата партньора за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти., както и идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество.

Представителите на МИГ  посетиха  обекти,  финансирани по линия на подхода ЛИДЕР в Италия.

Групата от Свиленград разгледа  изложение на местните производители в градчето Руво ди Пулия. По време на  визитата се посети град Алберобело, известен със своите уникални постройки наречени „трули“ и град Mатера, който заедно с Пловдив е обявен за европейска столица на културата за 2019 година.

От 26 до 30 ноември група от МИГ Свиленград Ареал ще проведе работно посещение в Испания.

След провеждане на срещите с потенциалните партньори предстои подписване на партньорско споразумение за бъдещо транснационално сътрудничество.