ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец декември 2019г.

  1. Една информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 13:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 03.12.2019г.
  2. Организиране на двудневно  обучение на потенциални бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 10:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 17-18.12.2019г.

В случай на промяна на мястото на провеждане на събитията, ще бъдете допълнително уведомени.