МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИГ „КАМПОДЕР“ И МИГ „НОРДЕСТЕ ДЕ МУРСИЯ, ИСПАНИЯ

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Испания, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество.

В периода 26 –30 ноември 2019 г. група от 6 представители на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ „Камподер“  и МИГ „Нордесте  де Мурсия, Испания  по подмярка 19.3. с цел осъществяване на трансфер на добри практики и обмяна на опит.

В офиса на МИГ „Нордесте  де Мурсия, гр. Хумия и МИГ „Камподер“, гр. Картагена  се осъществи работна среща с потенциалните партньори. На срещите бяха обсъдени възможностите на партньорите за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти, както и идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество.

Представителите на МИГ  Свиленград Ареал посетиха  обекти,  финансирани по линия на подхода ЛИДЕР в Испания.

Групата от Свиленград посети изпълнени проекти на производители в гр. Хумия  – винарна „Карчело“ и местен производител на мед и продукти от мед. В град Картагена известен бяха посетени стопанство за отглеждане на зайци и цех за обработка на заешко месо, цех за производство на хранителни продукти и подправки, къщи за гости с гостилница .

След провеждане на срещите с потенциалните партньори предстои подписване на партньорско споразумение за бъдещо транснационално сътрудничество.

гр. Хумия  – винарна „Карчело“

Производство на мед и продукти от мед