АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ

МИГ Свиленград Ареал кани всички биопроизводители да попълнят Анкетна карта във връзка с изготвяне на анализ „Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Анкетната карта е анонимна, кратка и е възможно да бъде попълнена и подадена електронно. Възможно е да бъде попълнена и на място в офиса на МИГ Свиленград Ареал с адрес – гр. Свиленград, ул. Септемврийци 6 /бивш Дом на инвалида/. Анкетната карта е достъпна на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org/, секция „Информационни материали“.