МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР ПО ПРСР 2014-2020 Г.

МИГ Свиленград Ареал напомня на потенциалните бенефициенти по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за предстоящото обучение по процедурата, което ще се проведе на 17 и 18.12.2019г. в сградата на Дневен център „Дълголетие“.

Програма на обучението тук – Програма-6.4_17.12.19 – 18.12.19