Предстоящи събития през месец юни и юли 2020, организирани от МИГ Свиленград Ареал във връзка със сключени договори

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец юни и месец юли 2020г.
 
В случай на промяна на мястото на провеждане на събитията, ще бъдете допълнително уведомени.
 
1. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за изпълнение на проекти по мярка ОПНОИР; Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 22.06.2020г.
2. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 4.2 от ПРСР Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 23.06.2020г.
3. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за изпълнение на проекти по мярка 1.1 по ОП РЧР; Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 29.06.2020г.
4. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за изпълнение на проекти по мярка 1.3 по ОП РЧР; Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 30.06.2020г.
5. Организиране на еднодневно обучение на бенефициенти на стратегията за изпълнение на проекти по мярка 2.1 по ОП РЧР; Свиленград – 09:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 01.07.2020г.