ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2020г.

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец септември и октомври 2020г.:

  1. Информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 2.1 на ОПРЧР – 24.09.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала
  2. Празник на МИГ Свиленград ареал – 03.10.2020г., 9:30 – Пред  общински пазар в град  Свиленград
  3. Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.11 от ПРСР – 08.10.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала
  4. Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.2 и 7.5 от ПРСР – 14.10.2020, 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала
  5. Еднодневно обучение за местни лидери на тема – Разработване на проекти – 23.10.2020, 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала