ПОКАНА

Уважаеми съграждани, жители на община Свиленград,

Призоваваме Ви за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за изследване на потенциала на територията на МИГ Свиленград Ареал за разнообразяване на местната икономика.

 

Линк анкетна карта 1 – https://bit.ly/32BhgTv

 

също така, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на нагласите на местната общност относно дейността на МИГ Свиленград Ареал до момента.

Линк анкетна карта 2 – https://bit.ly/2IgAOWn

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!