ПОДПИСАНИ ДВА ДОГОВОРА ПО ИНОВАТИВНАТА МЯРКА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ 7.11 – „ПОВИШАВАНЕ НА АТРАКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ И СТИМУЛИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО“

Днес, 26.11.2020 г., бяха подписани последните два договора за безвъзмездна финансова помощ по иновативната мярка от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ финансирани по ПРСР 2014-2020 г. Подписаните договори са последните от общо пет одобрени за финансиране проектни предложения по процедурата.  Процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения бе извършена през март 2019 г., в резултат на която бяха одобрени за финансиране 5- те постъпили проектни предложения.

Единият сключен договор е между Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проектно предложение  „Обичам и играя хандбал“. Стойността на проекта е 19 558,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. Проектът предвижда включване на уязвими групи, а именно деца и младежи от малцинствени групи и деца в неравностойно социално положение. Насочен е към популяризиране, насърчаване и организиране на спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на предвидените в проекта дейности – състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса. Дейностите предвиждат демонстрация от Хандбален клуб „Свиленград“ и спортно състезание/щафетни игри в с. Левка, в ОУ „Христо Ботев“. По проекта ще бъдат проведени два турнира: Турнир по Хандбал за празника на града – 5-ти октомври и Коледен турнир по Хандбал . Освен това се предвижда и спортен празник за децата от детските градини – Организиране на спортен празник „Аз обичам спорта“.

Втория сключен договор е между Сдружение „Заедно за Свиленград“, МИГ Свиленград Ареал и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проектно предложение  „Съхранено наследство за бъдещи поколения“. Стойността на проектното предложение е 19 557, 84 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Проектът цели да бъде съхранено местното нематериално културно наследство чрез опазване на местните традиционни обичаи, занаяти и стари детски игри, както и да се разкрие красотата на българските танци и песни от местно значение. Проучването на нематериалното културно наследство, предвидено по проекта, ще се извърши благодарение на информация предоставена от възрастните хора от региона. По този начин старото поколение ще предаде на младото традициите на региона, а младите хора със своите народни песни, танци и игри ще зарадват местните жители. Ще бъдат проведени срещи – разговори с местното население за представяне и споделяне на техните познания, свързани с нематериалното културно наследство, които включват многобройни елементи от танци и разказвачи на истории, до игри и занаяти, обичай и традиции. В рамките на проекта се предвижда и проучване живота и делото на Петър Станчов.