МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

От 1 март 2021г. МИГ Свиленград Ареал започна реализацията на проект Rural Migrantour – Paths of Recovery/“Селски мигрант-Пътища за възстановяване“/. Проектът е финансиран по програма Еразъм+,  Ключова дейност 2-Сътрудничество и иновации, партньорства за творчество в областта на младежта.

С проекта Rural Migrantour – Paths of Recovery, ще се разшири европейската мрежа от междукултурни ръководства на Migrantour, ще се създадат предпоставки  за „възстановяване“ от COVID- 19 пандемията, ще се открият  възможности в областта на  туризма, ще се  идентифицират и надградят умения за принадлежност  към местната среда и към общото европейско наследство.

По проекта ще  се обучат туристически гидове, ще се разработят и заснемат виртуални турове показващи местните забележителности. Ще се запишат и картографират лични разкази-съдби, истории, легенди, обичаи, храна на местни хора и ще се създаде влог колекция от тях. Историите на местните хора/ мигранти, бежанци, наследници на бежанци, хора от границата/, ще бъдат добавени в Google Maps и  на картата на Мигрантур.

В проекта участват 5 партньорски организации от Словения, Гърция, Италия, Холандия и България.

Проектът е с продължителност  24 месеца от 01.03-2021г. до 28.02.2023г. и е на обща стойност 110,302 евро, а бюджета на МИГ Свиленград е 19 740 евро.