Обучение по активно гражданство на младежи от Свиленград по проект  „Мост между поколенията“

Във връзка с реализацията на проект „Мост между поколенията“ финансиран от  Civic Europe, на 27.05.2021г. МИГ Свиленград ареал проведе обучение на тема „Как да бъда активен гражданин“.  В обучението участваха 24 ученици от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССИ „Христо Ботев“. Най-малките участници бяха в V-ти клас, а най-големите в   XI-ти клас. В продължение на 6 часа, младежите се включиха в отборни дискусии, разискваха актуални младежки теми, обсъждаха проблеми и предизвикателства и предлагаха възможни решения за справяне с тях. Всички присъстващи изявиха своята активна гражданска позиция за настоящето и бъдещето на родния си град.

 

На 03.06.2021г. от 16:00 часа в залата на Община Свиленград по проекта ще се проведе стратегическа среща, на която ще бъдат поканени представители на местната власт, политически партии, публични организации, граждани, младежи и др.