МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение в Италия

От 27.07. до 31.07.2021г.  МИГ Свиленград Ареал проведе  работно посещение в Италия.    Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската МИГ Л‘Алтра Романя (http://www.altraromagna.it/en/ ), с цел  заимстване на добри практики и внедряването им на територията на МИГ-а.

Посещението се извърши съгласно графика за дейностите на МИГ Свиленград Ареал, които включват обмяна на опит, добри практики и знания с други местни инициативни групи от страните членки на ЕС, които са значително по-напреднали в прилагането на подхода „ЛИДЕР“ и съвпадна с представянето от домакините на проект „Да продадем есента в селищата на Романя“.

Двете Местни инициативни групи проведоха работни срещи край морето на Емилия Романя, където местните производители предлагат свежи земеделски продукти на летуващите. Колаборацията между крайбрежието и вътрешността е ключовият момент в икономическото развитие на местните земеделци и предприемачи от територията на италианската МИГ.

Екипите от България и Италия представиха своите стратегически цели за развитието на селските райони, обсъдени бяха някои успешни практики и водещи инструменти за изработване на туристически пакети, както и възможностите за осъществяване на маркетингов микс за предлагане на продукта „територия“ на широка гама от заинтересовани лица и потребители.

МИГ Л‘Алтра Романя сподели как развива т.н. бавен туризъм “Slow tourism” и представи проекта си  „Да продадем есента в селищата на Романя“.  Този пилотен проект    създава и предлага туристически оферти включващи  събития, типични продукти, исторически-културни и природни забележителности и различни преживявания, но не само в морските градчета , а и навътре в региона. Чрез проекта територията на МИГ-а започва да привлича туристи и през есенния сезон, като промотира богатствата на историята, културата и околната си среда.

По време на визитата, групата от България посети обекти с културно-историческо значение и осъществи ползотворни срещи с Fausto Faggioli – учредител на МИГ Л‘Алтра Романя, Президент на E.A.R.T.H. ACADEMY, Мениджър и експерт по териториален маркетинг,  Mauro Pazzagli– Директор на МИГ „Л‘Алтра Романя“, Bruno Biserni – Председател на УС на МИГ „Л‘Алтра Романя“, Ferdinando Blefari-консултант и ръководител на проекта, Giorgio Gatta-земеделски производител, развъждащ и отглеждащ рядката порода черна свиня, Gionata Venzi-развъждащ коне и Fabri Max-производител на мед и вино.

Пътуването и срещите се осъществиха благодарение на  фирма Ривас Тур, представлявана от Люба Йонкова.

Съвместните събития бяха отразени от регионална италианска телевизия.