ОБУЧЕНИЕ В КОСТАНЕВИЦА НА КРЪКИ В СЛОВЕНИЯ

 


                                                                    

От 3 до 7 април 2022г. свиленградски екскурзоводи от дейност „Спорт и туризъм“ посетиха град Костаневица на Кръки, в Словения. Там те участваха в обучение за туристически гидове по проект Rural Migrantour – Paths of Recovery/“Селски мигрант-Пътища за възстановяване“/, изпълняван от МИГ Свиленград Ареал. Проектът е финансиран по програма Еразъм+,  Ключова дейност 2-Сътрудничество и иновации, партньорства за творчество в областта на младежта. В проекта участват 5 партньорски организации от Словения, Гърция, Италия, Холандия и България.

В продължение на няколко дни партньорите по проекта получиха допълнителни знания свързани с разширяване на изследователските им умения. Получиха нови знания за ролята на местните теренни изследвания и придобиха умения за проучване и разказване на различни истории. Участваха в световно кафене  и обменяха опит и информация. Посетиха музея на изкуствата, краковската гора  и други природни и културни забележителности. Дегустираха местни храни и вина.

В края на месец юни 2022г. на остров Китера в Гърция ще се проведе следващото обучение, което ще бъде свързано с използването на информационните и дигиталните технологии.

По проекта предстои да се разработят и заснемат виртуални турове показващи местните забележителности, да се запишат и картографират лични разкази-съдби, истории, легенди, обичаи, храна на местни хора и да се създаде влог колекция от тях. Историите на местните хора/ мигранти, бежанци, наследници на бежанци, хора от границата/, ще бъдат добавени в Google Maps и  на картата на Мигрантур.

Проектът е с продължителност  24 месеца от 01.03-2021г. до 28.02.2023г. и е на обща стойност 110,302 евро, а бюджета на МИГ Свиленград е 19 740 евро.