СЪОБЩЕНИЕ

към бенефициентите на МИГ Свиленград Ареал със сключени договори по ПРСР

 

МИГ Свиленград Ареал уведомява своите бенефициенти по ПРСР, че на 02.06. 2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към СВОМР, с което е  удължен срока за изпълнение на стратегията до 2025г.

В тази връзка всеки бенефициент, който желае да удължи срока за изпълнение на договора си до 2025 г. може да инициира искане за подписване на анекс.