ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

 

 

На 06.07.2023г.  г-н Петър Вангелов –Зам. председател на УС на МИГ Свиленград Ареал и г-жа Милена Янева-Изп. директор на Местната инициативна група присъстваха в МЗХ на официално връчване на административните договори за изпълнение на проектите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020г.

На церемонията, която се състоя в централното фоайе на Министерството на земеделието и храните, министър Кирил Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха 107 договора за финансиране на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лева. Средствата са предназначени за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023–2027г. на територията на 196 общини в страната.

Заместник-министър Таня Георгиева връчи договора на г-н Петър Вангелов-Зам. Председател на УС на МИГ Свиленград Ареал.

Средствата по договора са в размер на 39 495,00 лева и са предназначени за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.