Местната инициативна група в Свиленград работи по проекти за 12,5 млн. лв.

Местната инициативна група в Свиленград работи по 51 европейски проекта на стойност 12,5 млн. лв., което я прави с най-голям бюджет в страната, каза Милена Янева, изпълнителен директор на Местна инициативна група „Свиленград Ареал“. Тя добави, че в момента се очаква финансиране на още два проекта.

Работи се основно по подпомагане на бизнеса, опазване на местообитания на изчезващи видове, общински проекти и други. Предстои към местната инициативна група да се присъедини и община Тополовград, което ще разшири и нашата работа, коментира Янева.

Цялото интервю: https://bnr.bg/starazagora/post/101854505/mestnata-iniciativna-grupa-v-svilengrad-raboti-po-proekti-za-125-mln-lv?fbclid=IwAR3S_CBRESdyBMCw0JQWhMPfmFC3Hg0IhtDa02kNYN9fAjc4NdjkHcnTj8Y