МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ
На 13 септември 2023г. в Свиленград се проведе заключително събитие по проект “Rural Migrantour: Paths of Recovery”. Проектът се реализира по програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2- Стратегически партньорства.
Заключителното събитие стартира с тестване на създадения по проекта маршрут. Точно в 10 часа на входа на градския парк се събра група от 23 младежи, които водени от медиатор и екскурзовод, преминаха по маршрута, съобразен с възрастовата група. В продължение на 2,5 часа младежите не просто преминаха по обновената главна улица, а чрез взаимодействия почувстваха динамиката на групата, отношението чужд-свой, лидер-подчинен, лично-общо, наред с любопитни знания за бежанците от Беломорска Тракия. В музея се впечатлиха от беседата на г-жа Елена Митева за д-р Цукровски и приноса му в историята на Свиленград, получиха ценна информация за тракийските бежанци и местата в града, свързани с тях. Всеки от участниците си тръгна с желанието да разпита и научи повече за семейната и родова история, тъй като бежанците построяват нашия град отново от пепелищата по време на военните конфликти в началото на миналия век – . По време на обиколката участниците се подкрепиха с дюнер и опитаха традиционния местен десерт-малеби. След беседата за Стария мост и легендата за вграждането, те споделиха ценни разсъждения за жертвата и постигането на цели в живота, за важността на пътя, но и значението на дома, свобода-сигурност и т.н. – https://www.youtube.com/watch?v=2TM8FgQ-vIQ

В 12 часа в ресторант „Марица“ започна представянето на осъществените дейности по проекта. На събитието присъстваха участниците в създадените клипове, представители на местната власт, учители, медии, членове на управителния съвет на МИГ, местни гидове и др. Бяха презентирани всички създадени интелектуални продукти по проекта и картата с разработения маршрут – https://uploads.knightlab.com/…/istorii…/index.html…

Подробно беше представена мрежата „Мигрантур“ и партньорите в проекта. Присъстващите се запознаха с: „Terra Vera“ от Словения, „Viaggi solidary“ от Италия, „Stitching pocket stories“ от Италия и „Paths of Greece“ от Гърция. Интерес предизвика създадената от италианския партньор песен- „Tocca a te“.
Състоя се разговор за перспективите пред туризма в нашата община и прилагането на създадената по проекта методология за разнообразяване на съществуващите маршрути и използването на подхода “Rural Migrantour”.
МИГ благодари на всички партньори и участници в дейностите на проекта за ефективното сътрудничество и създадените приятелства.