ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г. НА МИГ СВИЛЕНГРАД-ТОПОЛОВГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Тополовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния график:

6 октомври 2023 г., 9:30 часа-конферентна зала на хотел „Свилена“;

6 октомври 2023 г., 14:00 часа-зала на Общински съвет-Тополовград.

 

За повече информация, e-mail адрес:migsvgrareal@abv.bg или на телефон: 0884574269.

 

Очакваме Вашето активно участие!