МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS

МИГ Свиленград-Тополовград успешно приключи проект “Rural Migrantour: Paths of Recovery” по  програма „Еразъм+“, ключова дейност  2-стратегически партньорства. Това е първия спечелен проект за МИГ по програма Еразъм+ и е изпълнен в партньорство с: Terra Vera от Словения,  Viaggi solidary от Ниде, Stitching pocket stories от Нидерландия и PATHS OF GREECE от Гърция.

Продължителността на проектните дейности се осъществи за период от 31 месеца – от 01.03.2021 г. до 30.09.2023 г.

С осъществяване на дейностите по проекта се създадоха маршрути и пътеописания. Направиха се виртуални турове и влог колекция, извърши се проучване, изучаване и съхраняване на материали и устни разкази и се картографираха истории и материали. Проведе се едно обучение на гидове в мултикултурна среда в Словения и едно  обучение за креативно използване на дигитални приложения в Гърция. Последната осъществена дейност по проекта бе провеждането на заключително събитие за популяризиране на създадените интелектуални продукти и проекта.

С реализирането на проекта Rural Migrantour – Paths of Recovery, се отговори на нуждите на младите хора, белязани от културни, географски и социални бариери, да създадат възможности в областта на отговорния туризъм, идентифицираха се и се надградиха уменията за развиване на чувство за принадлежност както към местната среда, така и към общото европейско наследство. Чрез установяването на международно сътрудничество се мотивираха целевите групи да признаят значението на сътрудничеството, активното участие и социалното включване като основни ценности на Европейския съюз.

Изпълнението на проекта премина в дух на изключително партньорство и ефективно сътрудничество.