МИГ Свиленград Ареал » Списък на лицата подписали декларация по приложение №6 от Наредба 22