ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП НОИР 2014-2020 – 22.06.2020