Празник на МИГ „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ в с. Капитан Андреево