Празник „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ в гр. Свиленград