Протоколи УС – Управителен Съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол от 18.01.2021

ЮНИ 2021

Протокол от 17.06.2021

ДЕКЕМВРИ 2021

Протокол от 14.12.2021

МАРТ 2022

Протокол 72 от 09.03.2022

ЮНИ 2022

Протокол 74 от 10.06.2022

СЕПТЕМВРИ 2022

Протокол 75 от 14.092022

ОКТОМВРИ 2022

Протокол 76 от 31.10.2022

НОЕМВРИ 2022

Протокол 77 от 29.11.2022

ДЕКЕМВРИ 2022

Протокол 78 от 09.12.2022

 

ПРОТОКОЛИ 2023 Г. 

ЯНУАРИ 2023

Протокол на УС от 12.01.2023

Протокол на УС от 20.01.2023

ФЕВРУАРИ 2023

Протокол на УС от 23.02.2023

Протокол на УС от 16.03.2023

Протокол на УС от 31.03.2023

АПРИЛ 2023

Протокол на УС от 07.04.2023

МАЙ 2023

Протокол на УС от 09.05.2023

ЮЛИ 2023

Протокол на УС от 05.07.2023

АВГУСТ 2023

Протокол на УС от 16.08.2023

СЕПТЕМВРИ 2023

Протокол на УС ОТ 01.09.2023

НОЕМВРИ 2023

Протокол на УС от 07.11.2023

ДЕКЕМВРИ 2023

Протокол на УС от 05.12.2023

2024

ЯНУАРИ 2024

Протокол на УС от 22.01.2024

МАРТ 2024

Протокол на УС от 06.03.2024 г

АПРИЛ 2024

Протокол 95 на УС от 08.04.2024

Протокол 96 на УС от 10.04.2024

Протокол 97 на УС от 23.04.2024 г.

ЮНИ 2024

Протокол 98 на УС от 04.06.2024 г

Протокол 99 на УС от 24.06.2024