Протоколи УС – Управителен Съвет

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2010
Протоколи от Управителен Съвет – 02.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 06.04.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 15.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 21.05.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 29.03.2010

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2011
Протокол от Управителен Съвет – 20.10.2011

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2016
Протоколи от Управителен Съвет – 28.06.2016

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2017

Протоколи от Управителен съвет – 13.06.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2018 

Протоколи от Управителен съвет – 01.06.2018_

Протоколи от Управителен съвет – 24.01.2018

Протоколи от Управителен съвет  – 24.04.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.05.2018

Протоколи от Управителен съвет – 06.08.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.09.2018

Протоколи от Управителен съвет – 26.11.2018

Протоколи от Управителен съвет – 31.12.2018

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2019

ЯНУАРИ 2019

Протоколи от Управителен съвет – 08.01.2019

Протокол на УС – 28.01.2019

Протокол на УС – 31.01.2019

ФЕВРУАРИ 2019

Протокол на УС – 25.02.2019

МАРТ 2019

Протокол на  УС – 15.03.2019

Протокол на УС – 20.03.2019

АПРИЛ 2019

Протокол на УС – 17.04.2019

МАЙ 2019

Протокол на УС – 03.05.2019

Протокол на УС – 27.05.2019

Протокол на УС – 29.05.2019

ЮНИ 2019

 Протокол на УС – 11.06.2019

ЮЛИ 2019

Протокол на УС -01.07.2019

Протокол на УС -02.07.2019

Протокол на УС-05.07.2019

Прокотокол на УС – 16.07.2019

Протокол на УС – 26.07.2019

АВГУСТ 2019

Протокол от УС от 20.08.2019

Протокол на УС от 21.08.2019

Протокол на УС от 26.08.2019

СЕПТЕМВРИ 2019

Протокол на УС от 26.09.2019

ОКТОМВРИ 2019

Протокол на УС – 08.10.2019

Протокол на УС – 16.10.19

Протокол на УС – 31.10.19

НОЕМВРИ 2019

Протокол на УС – 21.11.19

ДЕКЕМВРИ 2019

Протокол на УС –  05.12.19

Протокол на УС –  06.12.19

ЯНУАРИ 2020

Протокл на УС – 13.01.2020

Протокл на УС – 20.01.2020

Протокл на УС – 23.01.2020

Протокл на УС – 29.01.2020

ЮНИ 2020

Протокол на УС – 09.06.2020

ЮЛИ 2020

Протокол на УС – 02.07.2020

Протокол на УС – 15.07.2020

Протокол на УС – 23.07. 2020

АВГУСТ 2020

Протокол на УС – 31.08.2020

Протокол на УС -14.08. 2020

Протокол на УС -l 13.08. 2020

Протокол от 14.08.2020

Протокол от 31.08.2020

ОКТОМВРИ 2020

Протокол от 31.10.2020

Протокол от 17.12.2020

ЯНУАРИ 2020

Протокол от 18.01.2021

ЮНИ 2021

Протокол от 17.06.2021

ДЕКЕМВРИ 2021

Протокол от 14.12.2021

МАРТ 2022

Протокол 72 от 09.03.2022

ЮНИ 2022

Протокол 74 от 10.06.2022

СЕПТЕМВРИ 2022

Протокол 75 от 14.092022

ОКТОМВРИ 2022

Протокол 76 от 31.10.2022

НОЕМВРИ 2022

Протокол 77 от 29.11.2022

ДЕКЕМВРИ 2022

Протокол 78 от 09.12.2022

 

ПРОТОКОЛИ 2023 Г. 

ЯНУАРИ 2023

Протокол на УС от 12.01.2023

Протокол на УС от 20.01.2023

ФЕВРУАРИ 2023

Протокол на УС от 23.02.2023

Протокол на УС от 16.03.2023

Протокол на УС от 31.03.2023

АПРИЛ 2023

Протокол на УС от 07.04.2023

МАЙ 2023

Протокол на УС от 09.05.2023

ЮЛИ 2023

Протокол на УС от 05.07.2023

АВГУСТ 2023

Протокол на УС от 16.08.2023