Протоколи УС – Управителен Съвет

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2010
Протоколи от Управителен Съвет – 02.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 06.04.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 15.06.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 21.05.2010
Протоколи от Управителен Съвет – 29.03.2010

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2011
Протокол от Управителен Съвет – 20.10.2011

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2016
Протоколи от Управителен Съвет – 28.06.2016

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2017

Протоколи от Управителен съвет – 13.06.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2018 

Протоколи от Управителен съвет – 01.06.2018_

Протоколи от Управителен съвет – 24.01.2018

Протоколи от Управителен съвет  – 24.04.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.05.2018

Протоколи от Управителен съвет – 06.08.2018

Протоколи от Управителен съвет – 14.09.2018

Протоколи от Управителен съвет – 26.11.2018

Протоколи от Управителен съвет – 31.12.2018

ПРОТОКОЛИ ОТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2019

ЯНУАРИ 2019

Протоколи от Управителен съвет – 08.01.2019

Протокол на УС – 28.01.2019

Протокол на УС – 31.01.2019

ФЕВРУАРИ 2019

Протокол на УС – 25.02.2019

МАРТ 2019

Протокол на  УС – 15.03.2019

Протокол на УС – 20.03.2019

АПРИЛ 2019

Протокол на УС – 17.04.2019

МАЙ 2019

Протокол на УС – 03.05.2019

Протокол на УС – 27.05.2019

Протокол на УС – 29.05.2019

ЮНИ 2019

 Протокол на УС – 11.06.2019

ЮЛИ 2019

Протокол на УС -01.07.2019

Протокол на УС -02.07.2019

Протокол на УС-05.07.2019

Прокотокол на УС – 16.07.2019

Протокол на УС – 26.07.2019

АВГУСТ 2019

Протокол от УС от 20.08.2019

Протокол на УС от 21.08.2019

Протокол на УС от 26.08.2019

СЕПТЕМВРИ 2019

Протокол на УС от 26.09.2019

ОКТОМВРИ 2019

Протокол на УС – 08.10.2019

Протокол на УС – 16.10.19

Протокол на УС – 31.10.19

НОЕМВРИ 2019

Протокол на УС – 21.11.19

ДЕКЕМВРИ 2019

Протокол на УС –  05.12.19

Протокол на УС –  06.12.19

ЯНУАРИ 2020

Протокл на УС – 13.01.2020

Протокл на УС – 20.01.2020

Протокл на УС – 23.01.2020

Протокл на УС – 29.01.2020

ЮНИ 2020

Протокол на УС – 09.06.2020

ЮЛИ 2020

Протокол на УС – 02.07.2020

Протокол на УС – 15.07.2020

Протокол на УС – 23.07. 2020

АВГУСТ 2020

Протокол на УС – 31.08.2020

Протокол на УС -14.08. 2020

Протокол на УС -l 13.08. 2020

Протокол от 14.08.2020

Протокол от 31.08.2020

ОКТОМВРИ 2020

Протокол от 31.10.2020

Протокол от 17.12.2020

ЯНУАРИ 2020

Протокол от 18.01.2021

ЮНИ 2021

Протокол от 17.06.2021

ДЕКЕМВРИ 2021

Протокол от 14.12.2021