Провеждане на информационен ден по Мярка 1.1 от Програмата за развитие на човешките ресурси“ 2014-2020