Uncategorized

  На 10 октомври 2023г. в  Свиленград  се проведе обучение и информационна среща  с членове на Общото събрание на МИГ Свиленград-Тополовград. Проведените дейности са по проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.. На информационната среща присъстваха   представители на общото събрание и на екипа за изпълнение на МИГ. На нея беше представена  разработената стратегията за ВОМР, включително: резултатитеПрочети още…

Mecтнa инициaтивнa гpyпa Cвилeнгpaд Apeaл пoдпиca дoгoвop пo Πpoгpaмa зa paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни ĸъм Cтpaтeгиятa зa вoдeнo oт oбщнocтитe мecтнo paзвитиe. Дoгoвopът e cĸлючeн c фиpмa „AH COФPOH“ EOOД и e нa cтoйнocт 58 090 лв., oт ĸoитo 29 045 лв. бeзвъзмeзднa финaнcoвa пoмoщ. C peaлизиpaнeтo нa пpoeĸт № BG06RDNP001-19.734-0004 „Caлoн Xбoди“ щe ce oбopyдвa caлoн пpeдлaгaщ инoвaтивни дeйнocти ĸaтo ce дaдe възмoжнocт нa ĸлиeнтитe дa пoлyчaвaт ycлyги, ĸoитo дoceгa нe ca пpeдлaгaни в Cвилeнгpaд. Xbody- EMC пpeдcтaвлявa пpeдизвиĸвaнe нa мycĸyлнa ĸoнтpaĸция чpeз eлeĸтpичecĸи импyлcи. Πpинципът e пpилoжим зa тpeниpoвĸa, pexaбилитaция и paзĸpacявaнe. Импyлcитe ce гeнepиpaт oт мaшинa и чpeз eлeĸтpoди, пoлoжeни въpxy пoвъpxнocттaПрочети още…

На 01.09.2023г. в гр. Свиленград, Малка заседателна зала на общинска администрация Свиленград  в  10:00 часа, ще се проведе  Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел  с обществено полезна дейност  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ” при следния дневен ред : Разглеждане на молби и приемане на решения за отказ от членство от МИГ Свиленград ареал Разглеждане на молба и приемане на решение за освобождаване от членство от УС Разглеждане на молби  и вземане на решения по тях за приемане на нови членове от територията на МИГ Свиленград ареал Вземане на решение за разширяване на границите на МИГ и включване на територията на Община Тополовград. Промяна наПрочети още…

Местната инициативна група в Свиленград работи по 51 европейски проекта на стойност 12,5 млн. лв., което я прави с най-голям бюджет в страната, каза Милена Янева, изпълнителен директор на Местна инициативна група „Свиленград Ареал“. Тя добави, че в момента се очаква финансиране на още два проекта. Работи се основно по подпомагане на бизнеса, опазване на местообитания на изчезващи видове, общински проекти и други. Предстои към местната инициативна група да се присъедини и община Тополовград, което ще разшири и нашата работа, коментира Янева. Цялото интервю: https://bnr.bg/starazagora/post/101854505/mestnata-iniciativna-grupa-v-svilengrad-raboti-po-proekti-za-125-mln-lv?fbclid=IwAR3S_CBRESdyBMCw0JQWhMPfmFC3Hg0IhtDa02kNYN9fAjc4NdjkHcnTj8YПрочети още…

В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г. През месец юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от община Тополовград : 06.2023 г. от 16:00 часа, в кметството на  село Устрем; 06.2023 г. от 10:30 часа, в читалището на село Срем; 06.2023 г. от 14:00 часа, в Терзиевата къща в град Тополовград; При промяна на датите и началните часове на събитията, ще ВиПрочети още…

Концепцията за интелигентни селища (smart villages) е подход за интегрирано териториално развитие, определен като такъв в регламенти на ЕС и насърчаван за прилагане в селските райони. Посредством настоящето проучване „МИГ Свиленград Ареал“, търси да набере информация, доколко на местно ниво има желание и потенциал този подход да бъде приложен в едно или повече населени места, посредством включването на мерки /дейности в разработваната в на стоящият момент СВОМР за периода 2023 – 2027 г.   Ще ви бъдем благодарни, ако дадете отговори на следващите въпроси в анкетата! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX0qxZ0FI0m1Vu_3G8JWe6UMTpJhsYP3bBbmSoHPzUWvatQ/viewform?usp=sf_linkПрочети още…

ПОКАНА ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ И ОТ МИГ ТОПОЛОВГРАД В процеса на подготовката на новата Стратегия за ВОМР, МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград приканват всички местни общности от териториите на общините Свиленград и Тополовград да  бъдат активни и да се включат в подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г. През месец юни 2023г. са планирани  следните срещи за жители от селата на община Свиленград : 13. 06.2023 г. от 10:00 ч., в читалището на село Мезек; 13. 06.2023г. от 14:00 ч., в читалището на село Момково;   На срещите ще бъде представена информация за подхода ВОМРПрочети още…

Заповядайте на 27 август  (събота) 2022г. в село Капитан Андреево , за да опитате вкусния юнашки кебап  приготвен лично от шеф Ангел Ангелов Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ще се проведе от 18:00 часа на площада в село Капитан Андреево  и включва: -Кулинарно шоу с участието на  шеф Ангел Ангелов; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Димитровград“; -Концерт на местни танцови  изпълнители -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти;     Заповядайте!Прочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“     ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабиПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища,Прочети още…