На 16.12.2016г. в ресторант Марица се проведе обучение на местни лидери

На 16.12.2016г. в ресторант Марица се проведе обучение на местни лидери от 10:00ч. свързано с разработването на стратегията за ВОМР. На срещата присъстваха представители на издателства, охранителни фирми и киноразпространение.Бяха разгледани възможностите за кандидатстване на тези сектори чрез Местната инициативна група „Свиленград ареал“.

img_20161216_101526-custom