На 14.12.2016г. в ресторант Марица се проведе информационна среща

На 14.12.2016г. в ресторант Марица се проведе информационна среща от 11:00 свързана с консултиране с местната общност, за подготовка на стратегията. На среща бяха поканени представители на всички читалищата в Община Свиленград, представители на историческия музей и представители на Областен информационен център – град Хасково.
Йоанна Кокотанекова – Управител и Димо Димов – експерт от ОИЦ – град Хасково представиха на присъстващите възможностите за кандидатстване по различните оперативни програми. На срещата се обсъдиха проблемите на читалищата. С оглед на възможностите, които предоставя Стратегията за местно развитие се идентифицираха няколко проекта, които да бъдат включени в стратегията с цел решаване на проблеми.

dsc_0503-custom