В ресторант Марица се проведоха две информационни срещи свързани с консултиране с местната общност

На 22.11.2016г. в ресторант Марица се проведоха две информационни срещи съответно от 10:00 и от 14:00 свързани с консултиране с местната общност, за подготовка на стратегията. На първата среща бяха поканени Кметове на села и представители на Общинска Администрация Свиленград. На срещата се обсъдиха проблемите в селата, като се набелязаха секторите, в които са основните проблеми за жителите по селата. С оглед на възможностите, които предоставя Стратегията за местно развитие се идентифицираха два основни проекта, които да бъдат включени в стратегията с цел решаване на проблеми в по-голяма част от селата.
На втората среща присъстваха земеделски производители от различни сектори: овощарство, животновъдство, растениевъдство, зеленчукопроизводство, пчелари, хлебопроизводители, винопроизводители и др. Всички представители бяха запознати с подготовката на стратегията и възможностите, които дават различните оперативни програми за финансиране, като основно се обсъдиха и набелязаха проблемите на всеки един сектор и се търсеше решението чрез възможностите, които стратегията за местно развитие предоставя.

dsc_0546-custom