В ресторант Марица бяха проведени две работни срещи

На 21.11.2016г. в ресторант Марица бяха проведени две работни срещи съответно от 10:00 и от 14:00 свързани с консултирането за подготовка на стратегията. На първата среща бяха поканени представители на ромската общност, хора с увреждания, представители на съюза на инвалидите, дирекция социално подпомагане. На втората среща присъстваха представители на занаятчиите в община Свиленград и представители от сектор екология. И на двете срещи представителите на отделните сектори бяха запознати с подготовката на стратегията и възможностите, които дават различните оперативни програми за финансиране, като основно се обсъдиха и набелязаха проблемите на всеки един сектор и се търсеше решението чрез възможностите, които стратегията за местно развитие предоставя.

dsc_0452-custom