Информационна конференция в ресторант Марица

На 15.02.2017г. в ресторант Марица се проведе информационна конференция. На нея присъстваха кметовете на населените места в община Свиленград, представители на читалищните настоятелства, представители на общинска администрация Свиленград, местни бизнесмени и др. Конференцията е последното събитие в рамките на изпълнение на проекта, който през месец август 2016г. МИГ Свиленград Ареал подписа с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие за разработване на стратегия за местно развити. Беше направено кратко резюме на изпълнените по проекта дейности и всички присъстващите бяха запознати визията, приоритетите и целите на стратегията, както и мерките, допустимите кандидати, критериите за оценка и допустимите дейности, които са заложени за всички програми в стратегията.