МИГ Свиленград Ареал проведе стартираща пресконференция в изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 15 октомври 2018г. в залата на НЧ „Просвета-1870“ се проведе стартираща пресконференция по изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г. На пресконференцията присъстваха служители от ОбА-Свиленград, представители на читалища, НПО и земеделски производители. На пресконференцията бяха представени целите на стратегията, финансиращите програми, бюджетите и дейностите по различните мерки. Присъстващите бяха запознати с индикативния график за обявяване на проектните предложения.