Създаване на интегриран продукт и коопериране на производители и преработвали с цел създаване на запазена марка на територията на МИГ Свиленград Ареал