МИГ Свиленград Ареал  спечели подготвителен проект за трансгранично сътрудничество

„Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал.” е проектът на МИГ Свиленград Ареал., одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони.

Целта на проекта е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, в партньорство с Местни инициативни групи от Испания и Италия, чрез който да се осъществят съвместни дейности допринасящи за устойчиво местно развитие на територията и проучване и/или създаване на характерни  продукти, марки и дейности.