ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

МИГ Свиленград Ареал подготвя издаването на рекламен каталог за земеделските производители и преработватели от община Свиленград. В тази връзка МИГ кани желаещите да бъдат безвъзмездно рекламирани и включени в каталога да попълнят и изпратят ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ на е-mail: migsvgrareal@abv.bg до 30 юли 2020.

 Информационен лист